Ургамлын ертөнц танд улам ойртлоо
Ургамлын ертөнц танд 
улам ойртлоо