Гоо сайхны "Ногоон ном-2009"

 Гоо сайхны "Ногоон  ном-2009"